NOE KLUB pro maminky - vždy ve čtvrtek v čase od 9.00 do 13.00 hod.

Dopolední  prostor pro maminky s malými dětmi, které si chtějí popovídat nejen o rodinných radostech a starostech, ale navzájem se i povzbudit ve víře.  

Společně odevzdáváme naše rodiny v kapli v modlitbě před svatostánkem.