Příprava na manželství

je určena pro snoubenecké páry, které chtějí uzavřít církevní sňatek.

Příprava probíhá od února do června a od září do listopadu.

V červenci a srpnu přípravu nemáme.

Setkáváme se vždy v pátek od 19.00 do 20.30h, na faře v Holešově (naproti farního kostela).

Prosíme, potvrzujte svoji účast (kapacita prostoru je omezená) nejpozději do ČTVRTKA 19 hodin

před KAŽDOU vámi plánovanou přednáškou na e-mail: kotasova.katerina@ado.cz  nebo telefonicky.

Prosíme při Vaší první registraci uveďte  jména Vás obou a také jméno sezdávajícího kněze.

DĚKUJEME!!!

 

1. téma - Já a moje rodina - manželský vztah, vztahy k rodičům, moje hodnoty z rodin,

                moje očekávání od manželství

2. téma  - Víra, vztah k Bohu v manželství - rozdílné prožívání víry, společná modlitba,

                 výchova dětí ve víře, praktický život ze svátosti

3. téma  - Muž a žena, komunikace a konflikty - rozdíly mezi mužem a ženou,

                 modely komunikace, řešení  konfliktů a odpuštění

4. téma  - Sexualita a plánované rodičovství - manželská sexualita,

                 antikoncepce a potraty, přirozené plánování rodičovství

 

Další dotazy Vám rádi zodpovíme v Centru pro rodinu. 

Prosíme o důsledné respektování uzávěrky při Vašem přihlašování (viz výše).

Děkujeme!!!

 

Rozpis termínů a témat únor - červen 2019

 

  1.2.   Muž a žena, komunikace a konflikty

  8.2.   Já a moje rodina

15.2.  Víra, vztah k Bohu v manželství

22.2.  Sexualita a plánované rodičovství 

 

  1.3.   Já a moje rodina

  8.3.   Sexualita a plánované rodičovství

15.3.  Muž a žena, komunikace a konflikty

22.3.  Víra, vztah k Bohu v manželství

 

   5.4.  Sexualita a plánované rodičovství

12.4.  Já a moje rodina

19.4.  VELKÝ PÁTEK - příprava není!!!!

26.4.  Víra, vztah k Bohu v manželství

 

  3.5.   Muž a žena, komunikace a konflikty

10.5.  Sexualita a plánované rodičovství

17.5.  Víra, vztah k Bohu v manželství

24.5.  Já a moje rodina

 

  7.6.   Víra, vztah k Bohu v manželství

14.6.  Muž a žena, komunikace a konflikty

21.6.  Sexualita a plánované rodičovství

28.6.  Já a moje rodina