SVATBA V KOSTELE

V olomoucké arcidiecézi je příprava na manželství rozdělena na tzv. kněžskou a manželskou část. V praxi to znamená, že oba snoubenci absolvují část přípravy na manželství s knězem a druhou část s manželskými páry. S přípravou začněte co nejdříve - z organizačních důvodů ideálně alespoň 6 měsíců před plánovaným termínem svatby. Obě části můžete absolvovat souběžně.


KNĚŽSKÁ ČÁST


Probírá se nejen průběh a náležitosti vlastního obřadu, ale také vlastní teologická podstata svátosti manželství, kterou se chystáte uzavřít.
Administrátor farnosti místa sňatku, oddávající a ten, který vás připraví, nemusí být jedna a tatáž osoba. Zodpovědným za náležitosti sňatku je však administrátor farnosti, kde proběhne sňatek, proto je dobré zajít nejprve za ním.


MANŽELSKÁ ČÁST

I zde se bude mluvit o životě ve víře, ale také o konkrétních praktických tématech, jako např. o rodinných tradicích, vztazích s rodiči, komunikaci, sexualitě i výchově dětí. Příprava je zdarma, případně se platí režijní náklady kurzu. U víkendových kurzů se hradí ubytování a strava.

Tuto část přípravy máte možnost absolvovat různým způsobem:

  • ŠKOLA PARTNERSTVÍ - Jedná se o kurz sestávající ze 6 víkendů, termínově říjen-duben, konající se v Rajnochovicích. Vztahová témata se zde probírají mnohem více do hloubky, máte dostatek času na komunikaci v páru, zažijete spolu netradiční situace a navážete i nová přátelství s lidmi prožívajícími stejné údobí života. INFO ZDE

  • BEZPROSTŘEDNÍ PŘÍPRAVA - probíhá během celého roku  ve všech děkanátech olomoucké arcidieceze kromě letních prázdnin!!!  (v Holešově ani v prosinci a lednu). 

  • Jednotlivá setkání organizují buď Centra pro rodinu v děkanátech nebo Vám potřebné informace sdělí Váš  sezdávající kněz. 

 

PŘIHLÁŠKY

- na kurzy se přihlašujte co nejdříve před plánovaným termínem svatby z důvodů organizačních, kapacitních, možné nemoci atd. Ze stejných důvodů, prosíme, volte kurzy co možná nejdřívější, zvláště v případě kurzů víkendových. 

V době letních prázdnin kurzy neprobíhají,v našem Centru ani v prosinci a lednu.

Přihlaste se, prosím, vyplněním elektronického formuláře zde

 

 

TERMÍNY  PŘÍPRAVY V DĚKANÁTU HOLEŠOV  /klasickou formou osobního setkání/

budou včas aktualizovány podle situace, až to vládní opatření umožní.

 

V běžném režimu  probíhají na faře (Nám. Dr. E. Beneše 40/13, Holešov)

v čase od 19 do 20:30 hodin.