Příprava na manželství

je určena pro snoubenecké páry, které chtějí uzavřít církevní sňatek.

Příprava probíhá od února do června a od září do listopadu.

V červenci a srpnu přípravu nemáme.

Setkáváme se vždy v pátek od 19.00 do 20.30h, na faře v Holešově (naproti farního kostela).

Prosíme, potvrzujte svoji účast (kapacita prostoru je omezená) nejpozději do čtvrtka 18.00h,

před KAŽDOU vámi plánovanou přednáškou na e-mail: centrumpr@seznam.cz  nebo telefonicky.

Prosíme při přihlašování uveďte vždy jména Vás obou a také jméno sezdávajícího kněze.

DĚKUJEME!!!

 

1. téma - Já a moje rodina - manželský vztah, vztahy k rodičům, moje hodnoty z rodin,

                moje očekávání od manželství

2. téma  - Víra, vztah k Bohu v manželství - rozdílné prožívání víry, společná modlitba,

                 výchova dětí ve víře, praktický život ze svátosti

3. téma  - Muž a žena, komunikace a konflikty - rozdíly mezi mužem a ženou,

                 modely komunikace, řešení  konfliktů a odpuštění

4. téma  - Sexualita a plánované rodičovství - manželská sexualita,

                 antikoncepce a potraty, přirozené plánování rodičovství

 

Další dotazy Vám rádi zodpovíme v Centru pro rodinu. Prosíme o důsledné respektování uzávěrky při Vašem přihlašování (viz výše).

Děkujeme!!!

 

 

Rozpis termínů a témat na jaro 2018

 2.2.   Sexualita a plánované rodičovství

 9.2.   Víra, vztah k Bohu v manželství 

16.2.  Já a moje rodina

23.2.  Muž a žena, komunikace a konflikty

 

2.3.    Víra, vztah k Bohu v manželství

9.3.    Muž a žena, komunikace a konflikty

16.3.  Sexualita a plánované rodičovství

23.3.  Já a moje rodina

 

6.4.    Muž a žena, komunikace a konflikty

13.4.  Víra, vztah k Bohu v manželství

   20.4.  Sexualita a plánované rodičovství

27.4.  Já a moje rodina

 

4.5.    Víra, vztah k Bohu v manželství

11.5.  Sexualita a plánované rodičovství

18.5.  Já a moje rodina

25.5.  Muž a žena, komunikace a konflikty

 

1.6.   Víra, vztah k Bohu v manželství

8.6.   Já a moje rodina

15.6. Muž a žena, komunikace a konflikty

22.6.  Sexualita a plánované rodičovství