Vítejte na stránkách 

            děkanátního Centra pro rodinu Holešov

                                                                                                                                                                                      

         Naše Centrum pro rodinu je pobočkou

pastoračního Centra pro rodinný život Olomouc

při Arcibiskupství olomouckém.

Centrum funguje jako nezisková organizace, na jehož činnosti

se podílí jak zaměstnanci Arcibiskupství olomouckého, tak řada dobrovolníků, kteří jsou naší velkou oporou a pomocí.

Naším posláním je podporovat a hájit tradiční hodnoty manželství a rodiny.

Centrum vychází z křesťanských zásad a naším cílem je :


   *  podporovat zdravé fungování rodin, pomáhat rodinám neúplným

   *  pomáhat manželům při zvládání možných krizových stavů v rodině

   *  zprostředkovat poradenskou službu rodinám

   *  poskytovat informační služby pro rodiny

   *  podporovat úctu k životu a důstojný život od početí až do smrti

 

Nabízíme různé aktivity pro společný volný čas :

příprava snoubenců, přednášky, duchovní obnovy, kroužky, jednorázové akce, hlídání dětí..., také nabízíme prostor pro vzájemné setkávání.

 

Budeme rádi, když nás oslovíte s vašimi přáními a podněty.

 

 

"Pane, žehnej našim rodinám a posvěcuj je.

Ať světlo tvé milosti stále svítí uprostřed nás.

Ochraňuj nás před každým zlem,

posilni naši vzájemnou lásku a dej,

ať v síle modlitby společně neseme každou radost i bolest. Amen. "

 

 

Sv. Jan Pavel II.,  blahořečený 1.5.2011,

v den otevření našeho Centra,

náš patron a přímluvce.

 


 

   



1

 

odkazy:

 

Farnost Holešov:

https://farnostholesov.cz/

Centrum pro rodinu Olomouc:

www.rodinnyzivot.cz

Křesťanská nakladatelství:

www.kna.cz

www.paulinky.cz

Familiaris Consortio (sv. Jan Pavel II.):

https://www.kebrle.cz/katdocs/FamiliarisConsortio.htm

Teologie těla (sv.Jan Pavel II.):

https://teologietela.paulinky.cz/

Rádio Vatikán:

https://www.radiovaticana.cz/