V sobotu 20. května nás otec arcibiskup Jan Graubner zve na pouť děkanátu Holešov a Kroměříž, tentokrát do Štípy u Zlína, abychom se společně modlili za naše rodiny a za nová kněžská a řeholní povolání.

 

Program pouti:

15 hod. modlitba růžence 

16 hod. adorace

17 hod. mše svatá

Do společného autobusu se můžete přihlásit v sakristii nebo na faře v Holešově. Cestovné pro dospělé je 100 Kč, děti a mládež jedou zdarma.

Cenrum pro rodinu nabízí hlídání dětí v době modlitby růžence a adorace. Děti nám můžete svěřit v době od 14.45 do 15 hod. u hlavního vchodu do kostela, odkud se přesuneme do sálu Centra pro rodinu Vizovice - ve dvoře areálu kostela. Děti si pak opět můžete převzít u hlavního vchodu a zúčastnit  se společné mše svaté s ostatními.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                               * * * * * * * * * * *

17.7. výlet do Kroměříže:

sraz na vlakovém nádraží v 9.15, odjezd v 9.19

svačinu, pití s sebou, předpokládaný návrat kolem 14 hodiny.

Bližší informace na tel.: 603570347, 721385956

Kurz efektivního rodičovství - březen 2014: